Isang Pagtitipon by Leonardo Cruz

Isang Pagtitipon

by Leonardo Cruz

48 x 60

Oil