Bagong Giling ng Bigas by Angelo Baldemor

Bagong Giling ng Bigas
by Angelo Baldemor
22×24
Batikuling Wood
1998